Pieszy – niechroniony uczestnik ruchu drogowego - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pieszy – niechroniony uczestnik ruchu drogowego

Data publikacji 05.12.2014

Okreszimowy to czas, kiedy wcześnie zapada zmrok a warunki pogodowe szybko ulęgajązmianom. To w połączeniu z lekkomyślnym i często nieodpowiedzialnym zachowaniem uczestników drogowego wpływana zwiększenie liczby wypadków, kolizji i innych zdarzeń na naszych drogach. Policjanciapelują o ostrożność i rozwagę!

Grajewscy policjanci, dbając o zapewnieniewłaściwego poziomu bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu prowadzą szereg różnychdziałań profilaktycznych, m.in. „pieszy”, ”truck”, „bus”, „prędkość”, „trzeźwyporanek”, „alkohol i narkotyki”, „bezpieczny weekend” i wiele innych. Mimoszeroko zakrojonych akcji profilaktycznych nie wszystkie nieprawidłowezachowania udaje się wyeliminować. Zarówno kierujący pojazdami jak i piesibardzo często nie przestrzegają obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Pieszy,jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego najbardziej narażony jest na różnegorodzaju niebezpieczeństwa. Mundurowi będą prowadzić wzmożony nadzór i kontrole w wytypowanych miejscach powiatu grajewskiego a szczególną uwagę ukierunkują nazachowania zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym, poprzez reagowanie w szczególności na:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych,
  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz się zatrzymał w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
  • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,
  • reagowanie na przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących w rejonie przejść dla pieszych,
  • wejście na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
  • wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  • przejście przez jezdnie podczas nadawanego czerwonego sygnału świetlnego,
  • przejście przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym, jako przejście dla pieszych.

 

Policjanciapelują o ostrożność i rozwagę podczas poruszania się po drogach. Zadbajmy obezpieczeństwo własne i naszych bliskich!