Grajewscy policjanci w trosce o bezpieczeństwo pieszych - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Grajewscy policjanci w trosce o bezpieczeństwo pieszych

Data publikacji 09.12.2014

Grajewscy mundurowi przeprowadzili kolejną akcję promująca używanie elementów odblaskowych. Rozdawali kamizelki odblaskowe oraz przypominali o zmianie przepisów, dotyczących obowiązku noszenia elementów odblaskowych.

To już kolejne działania informacyjne grajewskich funkcjonariuszy, przypominające o zmianie przepisów dotyczących używania elementów odblaskowych przez pieszych, poza terenem zabudowanym. Mundurowi rozdawali kamizelki odblaskowe oraz informowali o korzyściach płynących z ich używania.

Policjanci przypominają, iż z dniem 31 sierpnia b.r. nastąpiła nowelizacja przepisów ruchu drogowego w zakresie używania elementów odblaskowych. Dotychczas przepis ten nakazywał używanie elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym dzieciom do 15 roku życia. Wprowadzona zmiana zobowiązuje wszystkich pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym do używania odblasków w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.

Mundurowi kładą nacisk na u używanie elementów odblaskowych przez pieszych, dlatego że niejednokrotnie element odblaskowy może uratować życie. Pieszy poruszający się po zmroku jest praktycznie niewidoczny dla kierujących. Kierowca może zobaczyć taka osobę z odległości około 20 metrów. Jeśli pieszy używa elementów odblaskowych kierowca widzi go już z ponad 150 metrów i jest w stanie odpowiednio szybko zareagować. Policjanci apelują do pieszych, aby nosili odblaski, zachowywali szczególną ostrożność na drogach oraz stosowali się do obowiązujących przepisów prawa. Wielu wypadków, niejednokrotnie śmiertelnych będzie można wtedy uniknąć.