Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Grajewscy policjanci rozmawiali z młodzieżą o społeczno – prawnych skutkach uzależnień

Data publikacji 09.12.2014

Wczoraj w godzinach popołudniowych grajewscy policjanci spotkali się z młodzieżą mieszkającą w internacie Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie i rozmawiali o konsekwencjach uzależnień.

Wczoraj w godzinach popołudniowych grajewscy policjanci spotkali się z młodzieżą mieszkającą w internacie Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie. Na spotkaniu poruszana była tematyka społecznych oraz prawnych skutków uzależnień od alkoholu i narkotyków. Policjanci przypomnieli młodzieży także przepisy tzw. „ustawy antynikotynowej”. Spotkanie miało na celu uświadomienie młodym ludziom, że zabronione zachowania pociągają za sobą konsekwencje prawne. W związku z tym, iż uczniami szkoły są osoby, które nie ukończyły 17 lat, ale też takie, które osiągnęły pełnoletniość omówiono zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz odpowiedzialności na zasadach ogólnych Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczeń, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani. Młodzież aktywnie włączyła się w dyskusję, zadając wiele pytań dotyczących skutków prawnych różnych zachowań typowych dla wieku młodzieńczego.