„Bezpieczne wakacje” w Rajgrodzie - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczne wakacje” w Rajgrodzie

Data publikacji 20.08.2015

Grajewscy policjanci wspólnie z przedstawicielem Straży Pożarnej spotkali się z uczestnikami obozów sportowych w Rajgrodzie. W ramach działań „Bezpieczne wakacje” mówili o bezpieczeństwie i zagrożeniach.

Wczoraj policjanci z Grajewa wspólnie z przedstawicielem Straży Pożarnej spotkali się z uczestnikami obozów sportowych w ośrodku szkoleniowo - wypoczynkowym w Rajgrodzie, którzy przyjechali tam z Torunia. Zajęcia miały na celu przypomnienie młodym ludziom o zasadach bezpiecznego wypoczynku oraz konsekwencjach nieprzestrzegania prawa. Policjanci uświadamiali młodzież o zagrożeniach związanych z zażywaniem różnego rodzaju używek i tzw. dopalaczy. Uczestnicy spotkania otrzymali także ulotki informacyjne „Stop dopalaczom”. W czasie wizyty przeprowadzony został również instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem fantoma. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali porad i przestróg oraz aktywnie angażowali się uczestnicząc w zajęciach.