Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna pod nazwą „Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych na terenie gminy Grajewo.”

Data publikacji 30.09.2015

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na debatę społeczną poświęconą poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy Grajewo pn. „Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych na terenie gminy Grajewo.” Celem debaty będzie włączenie obywateli w dyskusję dotyczącą propozycji rozwiązań mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz wypracowanie optymalnych sposobów ograniczenia zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

Debata społeczna odbędzie się w dniu 2 października 2015 roku w godzinach 11.00 – 13.00
w
Sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Komunalnej . 

Do udziału w debacie zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych władz administracji samorządowej oraz innych instytucji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Grajewo do uczestnictwa w debacie!