Podsumowanie pracy grajewskiej Policji w 2015 r. - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie pracy grajewskiej Policji w 2015 r.

Data publikacji 21.03.2016

W miniony czwartek w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie odbyła się odprawa, podczas której podsumowano wyniki pracy osiągnięte przez grajewskich policjantów w 2015 roku.

W miniony czwartek w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie odbyła się odprawa roczna, podczas której podsumowano efekty osiągnięte w służbie przez grajewskich policjantów. W odprawie udział wzięli Komendant Powiatowy Policji kom. Marek Sienkiewicz, p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego - kom. Krzysztof Kuligowski, kadra kierownicza jednostki, policjanci, pracownicy komendy oraz zaproszeni gości, a wśród nich: przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, prokuratury, straży pożarnej oraz kapelan Policji. Podczas spotkania kom. Krzysztof Kuligowski, przedstawił efekty pracy poszczególnych pionów służbowych oraz priorytety na 2016 rok. Z analizy przedstawionych danych wynikało, iż 2015 r. to kolejny rok z rzędu, kiedy przestępczość w powiecie grajewskim spada. Na zakończenie odprawy komendant kom. Marek Sienkiewicz podziękował policjantom za ich pracę oraz podkreślił wagę dobrej współpracy z samorządem oraz służbami i instytucjami, na co dzień współpracującymi z Policją. Zaproszeni goście także wyrazili zadowolenie z poziomu pracy grajewskiej Policji życząc policjantom dalszych sukcesów w służbie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.