Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na grajewskich drogach

Data publikacji 14.04.2016

Funkcjonariusze grajewskiej drogówki cyklicznie prowadzą działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Ta grupa uczestników ruchu drogowego jest szczególnie narażona na różnego rodzaju niebezpieczeństwa w komunikacji. Policyjne akcje mają zminimalizować ryzyko wystąpienia zdarzeń z udziałem pieszych.

Wczoraj policjanci Wydziału Ruchu Drogowego grajewskiej komendy Policji prowadzili działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów. Mundurowi bacznie przyglądali się zachowaniom kierowców wobec pieszych, reagowali na każde wykroczenie popełnione względem pieszych. Takie postępowanie mundurowych podyktowane jest potrzebą szczególnej ochrony pieszych. Wiadomo powszechnie, że pieszy to niechroniony uczestnik ruchu drogowego i w przypadku kolizji z pojazdem ma on niewielkie szanse na przeżycie. Dlatego też funkcjonariusze w ramach wczorajszych działań ujawnili 29 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami, za które w 21 przypadkach ukarali kierowców mandatami karnymi. Funkcjonariusze reagowali także na zachowanie pieszych na drogach. W trakcie działań ujawnili 10 przypadków niewłaściwego zachowania pieszych na drogach. W 4 z nich zastosowali mandaty karne a 6 pieszych zostało pouczonych. Wszystkie wykroczenia popełnione przez pieszych dotyczyły przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Policjanci apelują do pieszych i rowerzystów o przestrzeganie przepisów i zwiększoną uwagę na drogach! Przypominają także o obowiązku używania elementów odblaskowych podczas poruszania się poza terenem zabudowanym po zmroku.