Działania „Bezpieczna woda i plaża” w powiecie grajewskim - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „Bezpieczna woda i plaża” w powiecie grajewskim

Data publikacji 27.06.2016

W miniony weekend grajewscy policjanci przy współpracy z funkcjonariuszami Straży Pożarnej i Straży Leśnej przeprowadzili wzmożone działania pn. „Bezpieczna woda i plaża”. Przedsięwzięcie miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych w pierwszy wakacyjny weekend.

W miniony weekend na terenie gminy Rajgród przeprowadzono działania „Bezpieczna woda i plaża”. W przedsięwzięciu wzięli udział policjanci grajewskiej komendy Policji, wspierani przez patrole delegowane z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, funkcjonariusze Straży Pożarnej i Straży Leśnej.  Miejscem prowadzenia działań było największe w powiecie grajewskim - Jezioro Rajgrodzkie oraz przybrzeżne plaże.  Działania polegały miedzy innymi na patrolowaniu obszarów wodnych i terenów bezpośrednio do nich przyległych, egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa osób, reagowaniu na osoby kąpiące się w miejscach niebezpiecznych oraz kontroli jednostek pływających. Mundurowi legitymowali także osoby i kontrolowali bagaże pod kątem legalności połowu ryb, przestrzegania limitów połowu i okresów ochronnych.

Elementem działań było także zorganizowanie stoisk profilaktycznych, w ramach, których promowano zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą jak też bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Akcja profilaktyczna polegała na kolportażu ulotek dot. różnego rodzaju zagrożeń i sposobów ich unikania, prezentacji i używania alkogogli oraz tzw. symulatora zderzeń. Sprzęt ten został zakupiony w ramach realizacji projektu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym KIK-76”, finansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Weekendowe działania były dla plażowiczów doskonałą okazją do sprawdzenia umiejętności zakresie udzielania pierwszej pomocy.  Można to było zrobić na tzw. fantomie korzystając z profesjonalnych wskazówek udzielanych przez funkcjonariusza Straży Pożarnej. Najmłodsi otrzymali zakładki do książek z poradami dot. bezpieczeństwa w czasie wakacji oraz elementy odblaskowe. Działania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Rajgrodu jak też osób wypoczywających na tym terenie.