Rusza pilotażowy program „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rusza pilotażowy program „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”

Data publikacji 28.06.2016

Zgodnie z zapowiedzią pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MSWiA od 1 lipca br. w stolicy oraz dwóch województwa naszego kraju testowana będzie interaktywna „Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Od 1 lipca br. w województwie podlaskim, pomorskim  oraz na terenie garnizonu stołecznego będzie wdrożony pilotażowy program „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Zgodnie z założeniami mapa będzie zawierała informacje z policyjnych statystyk z różnych lat dotyczących m. in. przestępczości na danym terenie oraz część interaktywną, gdzie mieszkańcy danego regionu, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego czy różnych organizacji będą mogli zgłaszać o problemach czy zagrożeniach za pomocą specjalnie stworzonej platformy wymiany informacji. Tak skonstruowana mapa pomoże wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Zadaniem Policji będzie zweryfikowanie sygnałów o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, zostaną wprowadzone na mapę.

Wprowadzone narzędzie informatyczne dot. bezpieczeństwa społecznego, oprócz sprawdzenia zdarzeń zaistniałych na danym terenie, pozwoli mieszkańcom komunikować się z Policją, w tym z przedstawicielami KPP w Grajewie. Służyć ma temu specjalnie opracowany komunikator internetowy. Osoba zainteresowana przekazaniem Policji jakiejś informacji będzie mogła to zrobić właśnie za pomocą tego komunikatora. Informacja taka będzie weryfikowana przez funkcjonariuszy Policji i podejmowane będą odpowiednie policyjne działania. Wkrótce na stronach internetowych jednostek pojawią się linki za pomocą, których lokalna społeczność będzie mogła korzystać z funkcjonalności programu. Pozwoli to na uwzględnieniu na mapie bardziej szczegółowych informacji, dot. zagrożeń bezpieczeństwa w konkretnych miejscach – ulicach, osiedlach itp.

Wskazanie zagrożenia za pośrednictwem mapy nie będzie tożsame ze zgłoszeniem alarmowym. Wszelkiego rodzaju zgłoszenia wymagające natychmiastowej interwencji Policji powinny być kierowane pod numery alarmowe 997 czy 112.