O bezpieczeństwie w czasie wakacji z dziećmi w Radziłowie i Wąsoszu - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie w czasie wakacji z dziećmi w Radziłowie i Wąsoszu

Data publikacji 13.07.2016

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, grajewscy policjanci przy współpracy z przedstawicielami Straży Pożarnej, PIP-u, KRUS - u oraz Sanepidu odwiedzili wczoraj najmłodszych w bibliotece w Radziłowie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wąsoszu. Spotkania były doskonałą okazją do przypomnienia o podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Wczoraj, policjanci grajewskiej komendy Policji wspólnie z przedstawicielami Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Grajewie spotkali się z dziećmi – uczestnikami półkolonii w bibliotece w Radziłowie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wąsoszu. Podczas spotkań policjanci przypomnieli o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą, w ruchu drogowym, podczas letniego wypoczynku w domu i poza nim. Pracownice Państwowej Inspekcji Pracy i KRUS – u omówiły zagrożenia związane z przebywaniem w gospodarstwa rolnych, podczas prac polowych a pracownica Sanepidu przypomniała o podstawowych zasadach higieny. Podczas spotkań najmłodsi mieli okazję poćwiczyć techniki udzielania pierwszej pomocy pod okiem ratownika medycznego, będącego jednocześnie funkcjonariuszem Straży Pożarnej oraz dowiedzieć się jak prawidłowo wezwać pomoc korzystając z numerów alarmowych. Spotkania miały charakter nauki przez zabawę i cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników półkolonii.