Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji w Grajewie z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński uświetnił swoją obecnością uroczysty apel z okazji 97 rocznicy powstania Polskiej Policji, który odbył się dzisiaj na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r.. Na pamiątkę tego wydarzenia grajewscy policjanci obchodzili dzisiaj uroczystość 97-lecia powstania Polskiej Policji, która odbyła się na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Apel ten został poprzedzony mszą świętą w kościele pod wezwaniem Św. Jana Pawła II w Grajewie, którą celebrował kapelan grajewskiej Policji – ks. Tomasz Chludziński. Następnie o godzinie 15.00 przed budynkiem jednostki obchody święta rozpoczęły się meldunkiem złożonym przez dowódcę uroczystości Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Panu Jarosławowi Zielińskiemu. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością także Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan insp. Daniel Kołnierowicz oraz przedstawiciele lokalnego samorządu, duchowieństwa, współpracujących z Policją instytucji, służb i straży, a także rodziny policyjne i mieszkańcy miasta.

Podczas dzisiejszej uroczystości policjanci otrzymali akty mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia związkowe. Wśród awansowanych był 1 oficer, 11 aspirantów i 10 sierżantów. Natomiast jedna funkcjonariuszka otrzymała odznakę honorową NSZZP województwa podlaskiego.

Ponadto obchody uświetniła Kompania Reprezentacyjna Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku.

źródło – oficer prasowy KPP w Grajewie

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl