Grajewscy policjanci na radach pedagogicznych … - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Grajewscy policjanci na radach pedagogicznych …

Data publikacji 31.08.2016

Funkcjonariusze i pracownik cywilny Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie spotykali się z nauczycielami podczas rad pedagogicznych. Była to doskonała okazja do omówienia zasad współpracy szkoły z Policją, w tym z dzielnicowym, a także porozmawiania o bezpieczeństwie uczniów na terenie szkoły oraz wykorzystania nowego narzędzia komunikowania, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2016/2017 policjanci i pracownik cywilny grajewskiej policji, mając na uwadze podejmowanie współpracy z kadrą pedagogiczna uczestniczyli w radach pedagogicznych szkół powiatu grajewskiego, m.in. wzięli udział w radzie pedagogicznej ZSM nr 1 w Grajewie , ZSM nr 2 w Grajewie, ZSM nr 3 w Grajewie, Szkoły Podstawowej w Rudzie,  w Rajgrodzie, w Klimaszewnicy, w Radziłowie, w Wąsoszu, w Niecikach, w Ławsku, Publicznym Gimnazjum w Radziłowie oraz ZSZ nr 2 w Grajewie. Podczas spotkań omówiono podstawowe przypisy prawne dot. nieletnich oraz obowiązki zarówno dyrektora szkoły jak i nauczycieli wynikające z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wskazano podstawowe zasady postępowania wobec ucznia będącego pod działaniem środków psychoaktywnych/ posiadającego środki psychoaktywne bądź przejawiającego zachowania świadczące o demoralizacji. Podczas spotkań prelegenci podkreślali, jak ważna jest współpraca różnych instytucji, aby zapobiegać aspołecznym zachowaniom dzieci i młodzieży. Ponadto kadrze pedagogicznej w/w szkół mówiono o nowym narzędziu Policji jakim jest "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa".