Pamiętajcie o ogrodach… - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pamiętajcie o ogrodach…

Data publikacji 14.10.2016

Kończy się kolejny sezon odwiedzin na terenie ogródków działkowych. Nadchodzi czas kilkumiesięcznego uśpienia. Jednak złodzieje i wandale nie śpią… Policja radzi…

Minął już sezon ożywionych, letnich odwiedzin na terenie ogródków działkowych. Zapewne już tylko kilkanaście najbliższych dni właściciele poświęcą na ostatnie w tym roku prace porządkowe. Jednak później, jak co roku nastąpi kilkumiesięczny okres uśpienia. Niestety nie jest to „martwy” sezon dla wandali i amatorów cudzej własności, którzy zwłaszcza w tym okresie wykorzystują wielotygodniową nieobecność gospodarzy na posesjach. Właśnie w tym czasie na terenach ogródków działkowych najczęściej dochodzi do włamań, kradzieży oraz niszczenia mienia. 

W związku z tym, po zakończeniu sezonu Policja radzi aby:

· sprawdzić zabezpieczenie altanek, stan zamków, ewentualnie zamontować dodatkowe zabezpieczenia techniczne,

· zabrać z domków wartościowe przedmioty, które nie będą używane w czasie zimy,

·oznakować przechowywane w altankach wartościowe narzędzia (znakowanie prowadzone jest bezpłatnie w najbliższej jednostce policji na podstawie dowodu zakupu rzeczy i dokumentu tożsamości),

· odłączyć dopływ energii elektrycznej do altanki,

· w miarę możliwości odwiedzać i sprawdzać altanki na działkach oraz na zasadzie wzajemności zwracać jednocześnie uwagę na działki sąsiadów, a szczególnie na osoby nieznajome chodzące po terenie ogrodu,

· niezwłocznie informować Policję o wszelkich dostrzeżonych zagrożeniach na terenie ogródków działkowych.

 

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl