"Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" na drogach powiatu grajewskiego - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" na drogach powiatu grajewskiego

Data publikacji 18.10.2016

Okres jesienny to czas, kiedy wcześnie zapada zmrok, a warunki pogodowe szybko ulęgają zmianom. To, w połączeniu z lekkomyślnym i często nieodpowiedzialnym zachowaniem uczestników ruchu drogowego wpływa na zwiększenie liczby wypadków, kolizji i innych zdarzeń na drogach. Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę!

Grajewscy policjanci, dbając o zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu, prowadzą szereg różnych działań profilaktycznych, m.in. „Pieszy”, ”Truck”, „Bus”, „Prędkość”, „Trzeźwy poranek”, „Alkohol i narkotyki”, „Bezpieczny weekend” i wiele innych. Dzisiaj mundurowu zwracali szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze egzekwowali przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym - nie tylko nakładając sankcje za wykroczenia, lecz przede wszystkim pouczając i apelując o rozwagę podczas poruszania się po drogach. Mimo szeroko zakrojonych akcji profilaktycznych nie wszystkie nieprawidłowe zachowania udaje się wyeliminować. Mundurowi będą cyklicznie prowadzić wzmożony nadzór i kontrole w wytypowanych miejscach powiatu grajewskiego, a szczególną uwagę ukierunkują na zachowania zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym, poprzez reagowanie w szczególności na:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych;
  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz się zatrzymał w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
  • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim;
  • reagowanie na przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących;
  • wejście na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
  • wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych;
  • przejście przez jezdnie podczas nadawanego czerwonego sygnału świetlnego;
  • przejście przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.

 

Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę podczas poruszania się po drogach. Zadbajmy obezpieczeństwo własne i naszych bliskich!