Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na Uniwersytecie w Białymstoku - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na Uniwersytecie w Białymstoku

Data publikacji 25.10.2016

Czy i jak społeczeństwo może wpływać na poziom bezpieczeństwa lokalnego? Jaką rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego odgrywa Policja, a jaką media? To tylko niektóre z tematów poruszanych na dzisiejszym sympozjum naukowym poświęconym Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa przygotowanym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku. W przedsięwzięciu udział wziął między innymi sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji Pan insp. Dariusz Minkiewicz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinsp. Daniel Kołnierowicz.

Dzisiaj, na terenie Campusu Uniwersytetu w Białymstoku pod honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego odbyło się seminarium naukowo-praktyczne „Współpraca obywatelska na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego”. W czasie spotkania różne środowiska: policjanci, naukowcy, funkcjonariusze Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, edukacji, samorządu terytorialnego, studenci oraz uczniowie klas mundurowych próbowali odpowiedzieć miedzy innymi na  pytanie: „Jak aktywizować obywateli do tego, by czynnie współuczestniczyli w kreowaniu bezpieczeństwa lokalnego?”. Uczestnicy seminarium w sowich wystąpieniach podkreślali, że jedynie współpraca instytucji publicznych z obywatelami oparta na wzajemnym zaufaniu i trosce o dobro wspólne może przynieść w tym zakresie wymierne efekty. Zgromadzeni - jako pozytywny przykład „na tej drodze” wskazali, stworzoną w ostatnim czasie Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jako zrozumiały i skuteczny mechanizm współpracy pomiędzy obywatelem a Policją – jest bardzo często i z powodzeniem wykorzystywana do współdziałania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa lokalnego. Świadczą o tym chociażby dziesiątki tysięcy zgłoszeń w skali całego kraju. Tylko na Podlasiu takich zgłoszeń odnotowanych zostało dotychczas przeszło 4800, z czego potwierdzonych zostało blisko 40 procent.

W sympozjum udział wzięli m.in. naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz mediów.

Dzisiejsze spotkanie stało się również okazją do gratulacji i wyróżnienia przez Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pana nadinspektora Daniela Kołnierowicza funkcjonariuszy podlaskiego garnizonu Policji, którzy jako reprezentanci województwa w tym roku znaleźli się w gronie triumfatorów ogólnopolskich konkursów: Turnieju Par Patrolowych, Policjanta Ruchu Drogowego oraz Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”. W gronie nagrodzonych znalazła się również funkcjonariuszka KMP w Białymstoku, która wyróżniła się w służbie skutecznym działaniem ratującym ludzkie życie.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl