Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste przekazanie nowych radiowozów w Grajewie z udziałem Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Data publikacji 05.12.2016

Dzisiaj na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbył się uroczysty apel, w czasie którego miało miejsce przekazanie pojazdów służbowych funkcjonariuszom Policji oraz oddanie do użytku placu wewnętrznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński. Do grajewskiej komendy Policji trafiły cztery nowe radiowozy oznakowane, z których dwa posłużą policjantom pełniącym służbę na terenie gminy Rajgród i Szczuczyn. Nowe policyjne auta zostały zakupione dzięki finansowemu wsparciu lokalnych samorządów.

Dzisiaj na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbył się uroczysty apel z okazji oddania do użytku placu wewnętrznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz przekazania nowych radiowozów, które zasilą flotę Komendy Powiatowej Policji
w Grajewie. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński. Spotkanie rozpoczął kierujący grajewską Strażą Pożarną st. bryg. Andrzej Jabłoński, który przywitał wszystkich zebranych. Następnie zgromadzeni wysłuchali wystąpienia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Pana Ministra Jarosława Zielińskiego, który podziękował przedstawicielom lokalnego samorządu za wsparcie finansowe grajewskich służb mundurowych. Następnie miało miejsce poświęcenie nowych radiowozów oraz symboliczne ich przekazanie funkcjonariuszom Policji. Pan minister Jarosław Zieliński w asyście Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - nadbrygadiera Leszka Suskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - nadinsp. Daniela Kołnierowicza, Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Jarosława Wendta oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu grajewskiego, wręczył policjantom kluczyki do nowych radiowozów. Kolejnym punktem spotkania było uroczyste otwarcie inwestycji, tj, placu wewnętrznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele duchowieństwa i lokalnych instytucji. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 PSK w Grajewie – Joanny Sulkowskiej, obok pododdziału Policji i Straży Pożarnej, stanęła także młodzież z klasy mundurowej, zrzeszona w Związku Strzeleckim „Strzelec”, aby wspólnie uczestniczyć w niecodziennym spotkaniu.

Dzięki finansowemu wsparciu lokalnych samorządów Komenda Powiatowa Policji w Grajewie zyskała cztery nowe auta, które w znaczący sposób poprawią nie tylko komfort pracy funkcjonariuszy, ale także ich skuteczność. Udział Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Grajewo, Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, w Szczuczynie oraz Urzędu Gminy Wąsosz, w dofinansowaniu zakupu samochodów jest przykładem na to, że idea bezpieczeństwa jest szczególnie bliska władzom powiatu. Łączna kwota jaką samorządy przeznaczyły na dofinansowanie zakupu nowych aut to ponad 133 tysiące złotych, druga połowa wartości aut pochodziła ze środków budżetowych Komendy Głównej Policji. Wsparcie pozostałych lokalnych samorządów jest także zauważalne od wielu lat. Dzięki finansowej pomocy jaką grajewska Policja uzyskała z Urzędu Gminy Grajewo i Gminy Radziłów zakupiony został niezbędny sprzęt elektroniczny oraz kamizelki taktyczne dla policjantów. Urząd Miejski w Rajgrodzie od wielu lat,co roku, pokrywa koszty utrzymania dodatkowych patroli policyjnych, które dbają o bezpieczeństwo na terenie gminy Rajgród w sezonie wakacyjnym. Zarówno policjanci jak i samorządowcy z władz powiatowych, miejskich i gminnych kultywują ideę ścisłej współpracy w realizacji celów związanych z utrzymaniem ładu prawnego i zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.

Systematyczna modernizacja floty policyjnej niewątpliwie poprawia warunki służby funkcjonariuszy, a to z pewnością przekłada się na zwiększenie skuteczności działań oraz wzmacnia poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu grajewskiego. Dwa nowe radiowozy trafią do Posterunków Policji w Rajgrodzie i Szczuczynie. Kolejne dwa zasilą tabor Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji. Funkcjonariusze grajewskiej komendy Policji dziękują wszystkim samorządom za wsparcie wierząc, że nowe radiowozy to kolejna dobra inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców powiatu grajewskiego.