Bezpieczenstwo dzieci podczas ferii zimowych - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczenstwo dzieci podczas ferii zimowych

Data publikacji 17.01.2017

Grajewscy policjanci i pracownicy cywilni rozpoczęli działania profilaktyczne w ramach programu „ Bezpieczne ferie” na terenie powiatu grajewskiego. Tematem przewodnim spotkań jest bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku. Starsi słuchacze dowiadują się także, co to jest cyberprzemoc oraz jakie są konsekwencje bezprawnego zachowania, natomiast najmłodsi otrzymują laurki dla babci i dziadka, zawierające porady przestrzegające przed oszustwami.

W ramach prowadzonych działań „Bezpieczne ferie” policjanci i pracownicy cywilni z grajewskiej Komendy Policji,  spotkali się wczoraj z dziećmi z Przedszkola Publicznego oraz uczniami Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie, a następnie z uczniami podstawówki w świetlicy Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie. Dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie spędzać czas podczas wypoczynku zimowego, zarówno w domu jak i na świeżym powietrzu. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia, jakie może stanowić lód powstały na zamarzniętych, naturalnych zbiornikach wodnych itp., oraz na zasady postępowania w przypadku załamania się lodu. Kolejne spotkanie odbyło się we wtorek (17.01) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szczuczynie, gdzie uczniowie oprócz zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, poznali zagrożenia związane z cyberprzemocą oraz niebezpieczeństwa, na jakie narażeni są uczniowie, korzystający z różnego rodzaju portali społecznościowych. Policjantka przestrzegała także przed stosowaniem przemocy rówieśniczej oraz wyjaśniła, na czym polega to bezprawne zachowanie i jakie są jego konsekwencje. Najmłodsi uczniowie otrzymali również laurki zawierające przestrogi, jak ustrzec się przed oszustwami np. „na wnuczka”, które będą mogli przekazać swoim najbliższym z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem młodych słuchaczy, którzy aktywnie włączyli się w dyskusję po zakończeniu prelekcji.