Dzielnicowi powiatu grajewskiego bliżej społeczeństwa - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi powiatu grajewskiego bliżej społeczeństwa

Data publikacji 23.01.2017

Dzielnicowi gmin Rajgród i Szczuczyn kontynuują spotkania ze społeczeństwem lokalnym, aby przybliżyć założenia policyjnych inicjatyw i działań. Policjanci informują najmłodszych mieszkańców, jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe, natomiast starszym prezentują ideę funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, nawiązując do działań „Nie bądźmy obojętni”. Przypominają też o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, zachęcając do noszenia elementów odblaskowych.

Dzielnicowy – jako policjant „pierwszego kontaktu”, pełni istotną rolę w budowaniu i dbaniu o poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców swojego rewiru. Aby wyjść naprzeciw problemom lokalnej społeczności, Dzielnicowi z Posterunków Policji w Rajgrodzie i Szczuczynie, cyklicznie organizują spotkania, aby przybliżyć policyjne przedsięwzięcia oraz zadbać o poprawę bezpieczeństwo wśród mieszkańców podległych rejonów. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Posterunku Policji w Rajgrodzie spotkali się z uczniami klas I-III Szkoły Podstawowej w Mieczach oraz klas 0-6 Szkoły Podstawowej w Rydzewie, aby omówić różnego rodzaju zagrożenia występujące podczas zimowego wypoczynku. Dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie spędzać czas podczas ferii, zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia, jakie może stanowić lód powstały na zamarzniętych naturalnych zbiornikach wodnych oraz na zasady postępowania w przypadku załamania się zamarzniętej tafli. Po spotkaniach z dziećmi dzielnicowi zwrócili się do pracowników dydaktycznych wymienionych szkół, aby przypomnieć ideę funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz zachęcić do korzystania z policyjnej aplikacji. Kolejne spotkanie, na którym omówiono policyjne przedsięwzięcia, zostało przeprowadzone przez dzielnicowego z Posterunku Policji w Szczuczynie w Urzędzie Gminy w Radziłowie. Policjanci, w trakcie każdej z prelekcji, informowali także o bieżących działaniach pod nazwą „Nie bądźmy obojętni”, sygnalizując potrzebę zgłaszania służbom pomocowym przypadków występowania osób zagrożonych wychłodzeniem organizmu. Ponadto każdy z dzielnicowych przedstawił słuchaczom swój plan działań priorytetowych, omawiając stan bezpieczeństwa w podległym rewirze i informując o planowanych działania celem wyeliminowania występujących zagrożeń. Przypominano także o przestrzeganiu obowiązujących przepisów w ruchu drogowym, zachęcając do używania elementów odblaskowych. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy, a po ich zakończeniu każdy mógł porozmawiać ze swoim dzielnicowym i podzielić się własnymi spostrzeżeniami i problemami. Tego typu działania będą kontynuowane.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec powiatu grajewskiego może znaleźć kontakt do swojego dzielnicowego korzystając z zakładki „Dzielnicowi” na stronie internetowej KPP Grajewo.