"Dzień odblasków" na drogach powiatu grajewskiego - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Dzień odblasków" na drogach powiatu grajewskiego

Data publikacji 25.01.2017

Grajewscy policjanci włączyli się dziś do ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Dzień Odblasków” organizowanej w ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamią przepisów. Za wzorowe zachowania piesi i kierujący byli nagradzani odblaskami lub zawieszkami zapachowymi promującymi akcję. Prowadzone działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Grajewie w ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, realizowanego przez Komendę Główną Policji, przeprowadzili dzisiaj akcję profilaktyczną pn. „Dzień odblasków”. Mundurowi sprawdzali, czy kierujący oraz niechronieni uczestnicy ruchu drogowego stosują się do przepisów i przestrzegają zasad bezpieczeństwa. W trakcie działań policjanci w szczególności zwracali uwagę na zachowanie kierowców wobec pieszych. Uczestnicy ruchu drogowego, którzy swoim zachowaniem przyczynili się do wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym otrzymywali odblaski z rysunkami znanego szczecińskiego rysownika Henryka Sawki lub zawieszkę zapachową promującą akcję. Dzisiejsze działania miały na celu poprawę poprawę bezpieczeństwa na drodze oraz uświadomienie pieszym i kierującym, że są oni w równym stopniu są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i mogą stać się sprawcami zdarzeń drogowych.