Grajewscy policjanci z profilaktyką wśród gimnazjalistów - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Grajewscy policjanci z profilaktyką wśród gimnazjalistów

Data publikacji 28.02.2017

Wczoraj przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Grajewie rozmawiali z gimnazjalistami w Radziłowie o prawnych aspektach postępowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami i normami społecznymi. Prelegenci wskazywali młodym ludziom jakie zagrożenia niosą za sobą substancje psychoaktywne, w tym dopalacze.

W miniony poniedziałek (27. 02.) odbyły się spotkania przedstawicieli grajewskiej Policji z młodzieżą gimnazjalną w Radziłowie, których tematem przewodnim były konsekwencje prawne zachowań niezgodnych z prawem wśród nieletnich. Przypomniano słuchaczom m.in. kto to jest „nieletni”, co to jest „demoralizacja” i „czyn karalny”. Przedstawiono również środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować sąd wobec nieletniego, w przypadku zachowania niezgodnego z prawem. Prelegenci wskazywali także młodym ludziom jakie zagrożenia niosą substancje psychoaktywne, w tym dopalacze. Podkreślono,  że zażywanie substancji psychoaktywnych w żaden sposób nie rozwiązuje problemów, a wręcz przeciwnie - pogłębia je. Dużym zainteresowaniem cieszył się kilkunastominutowy film pt. „Domówka”, promujący bezpieczny i zdrowy styl życia wśród młodzieży oraz postawy wolne od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Spotkania miały na celu uświadomienie młodym ludziom, że zabronione zachowania pociągają za sobą konsekwencje prawne. Młodzież aktywnie włączyła się w dyskusję, zadając wiele pytań dotyczących skutków prawnych różnych zachowań typowych dla wieku młodzieńczego.