STOP CYBERPRZEMOCY! - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

STOP CYBERPRZEMOCY!

Data publikacji 08.03.2017

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży stanowi priorytet działań szeregu podmiotów, w tym również Policji. W związku z tym przedstawiciele grajewskiej Policji cyklicznie angażują się w różnego rodzaju akcje, mające na celu przestrzeganie młodych ludzi przed zagrożeniami występującymi w życiu codziennym. Jednym z takich zagadnień jest bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz aspekty prawne zachowań przestępczych związanych z korzystaniem z Internetu.

Wczoraj policjantka i pracownik cywilny grajewskiej komendy spotkali się z uczniami Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Grajewie, aby porozmawiać z młodymi ludźmi na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Spotkanie było częścią rządowego programu „Bezpieczna+”, do którego przystąpili uczniowie i kadra pedagogiczna Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Grajewie. Prowadzący przybliżyli młodym ludziom tematykę bezpieczeństwa w sieci, omówili zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z portali społecznościowych, czatów i wszelkiego rodzaju komunikatorów. Szczególną uwagę poświęcili przestępczości internetowej mającej charakter cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się jak sobie radzić, gdy jest się ofiarą internetowego nękania oraz do kogo zgłaszać się z prośbą o pomoc. Okazało się, iż z problemem cyberprzemocy zetknął się nie jeden gimnazjalista. Spotkanie było także doskonałą okazją do przypomnienia zasad odpowiedzialności nieletnich za zachowania naruszające przepisy prawa.