Działania "Bezpieczna woda 2017" w powiecie grajewskim - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania "Bezpieczna woda 2017" w powiecie grajewskim

Data publikacji 24.07.2017

W miniony weekend grajewscy policjanci przy współpracy z funkcjonariuszami Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzili wzmożone działania pn. „Bezpieczna woda 2017”. Przedsięwzięcie miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych w wakacyjny weekend.

W miniony weekend na terenie gminy Rajgród przeprowadzono działania „Bezpieczna woda 2017”. W przedsięwzięciu wzięli udział policjanci grajewskiej komendy Policji, wspierani przez patrole delegowane z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, funkcjonariusze Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.  Miejscem prowadzenia działań było największe w powiecie grajewskim - Jezioro Rajgrodzkie oraz przybrzeżne plaże.  Działania polegały miedzy innymi na patrolowaniu obszarów wodnych i terenów bezpośrednio do nich przyległych, egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa osób, reagowaniu na osoby kąpiące się w miejscach niebezpiecznych oraz kontroli jednostek pływających. Mundurowi legitymowali także osoby i kontrolowali bagaże pod kątem legalności połowu ryb, przestrzegania limitów połowu i okresów ochronnych.

Elementem działań było także zorganizowanie stoisk profilaktycznych, w ramach których promowano zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą jak też bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Akcja profilaktyczna polegała na kolportażu ulotek dot. różnego rodzaju zagrożeń, jak również zaprezentowaniu bieżących przedsięwzięć policyjnych, takich jak „Kręci mnie bezpieczeństwo..nad wodą” objętych patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka, aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” czy „Moja Komenda”. Najmłodsi mogli sprawdzić swoją wiedzę o bezpieczeństwie, biorąc udział w konkursach z nagrodami. Weekendowe działania były dla plażowiczów doskonałą okazją do sprawdzenia umiejętności zakresie udzielania pierwszej pomocy.  Można to było zrobić na tzw. fantomie korzystając z profesjonalnych wskazówek udzielanych przez funkcjonariusza Straży Pożarnej. Działania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Rajgrodu jak też osób wypoczywających na tym terenie.