Edukacja policyjna na terenie powiatu grajewskiego - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Edukacja policyjna na terenie powiatu grajewskiego

Data publikacji 03.08.2017

Dzisiaj Komendant Powiatowy Policji w Grajewie Pan młodszy inspektor Wiesław Mursztyn zawarł porozumienie z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie Panem mgr Dariuszem Koniecko w sprawie współpracy na rzecz edukacji uczniów klasy o profilu policyjnym. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński.

Komendant Powiatowy Policji w Grajewie Pan młodszy inspektor Wiesław Mursztyn oraz Dyrektor Zespołu Szkól w Niećkowie Pan mgr Dariusz Koniecko, podpisali porozumienie dotyczące współpracy na rzecz edukacji uczniów klasy o profilu policyjnym, która od września bieżącego roku będzie funkcjonować w powyższej placówce oświatowej. Oprócz ogólnych zasad współpracy, omówione również zostały sposoby realizacji poszczególnych przedmiotów policyjnych, które mają skutecznie przygotować uczniów do ewentualnego postępowania rekrutacyjnego w trakcie naboru do Policji lub do wyższych szkół policyjnych. W dzisiejszym spotkaniu, wziął również udział Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński, który podkreślił zasadność podejmowania tego rodzaju inicjatyw.