Zostań Policjantem! - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań Policjantem!

Data publikacji 09.11.2017

Jeśli chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, robić coś pożytecznego, mieć stabilną pracę – wstąp w nasze szeregi! Policjant to trudny zawód, ale także wyjątkowe powołanie i szlachetna przygoda naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Jeśli chcesz w życiu robić coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stabilną pracę - ZOSTAŃ POLICJANTEM w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie!

Zastanawiasz się…

Tymczasem.....

Nabór trwa!

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • - obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • - korzystający z pełni praw publicznych,
 • - posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • - posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • - dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • - ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

Komendant Główny Policji określił łączne limity przyjęć do służby w Policji na 2017 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów w ramach procedury otwartej konkursowej:  

 • 12 luty 2017 r. – 12 osób
 • 23 maja 2017 r. – 43 osoby
 • 3 lipca 2017 r.  - 7 osób
 • 22 sierpnia 2017 r. – 80 osób
 • 2 listopada 2017 r. - 75 osób
 • 28 grudnia 2017 r. – 65 - osób
 • łącznie: 227 osoby

Podjąłeś/jęłaś już decyzję…

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel: 86 474 18 18

Informacji na temat zasad prowadzonego naboru do służby w Policji udzielają specjaliści Zespołu Prezydialnego Wydziału Kadr i Szkolenia w Grajewie w dniach:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00– 14:00

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki REKRUTACJA w celu zapoznania się z wymogami naboru do służby.