16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Data publikacji 28.11.2017

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Grajewie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie spotkali się z pielęgniarkami w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, aby porozmawiać o tym, jak skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie, zwłaszcza wobec kobiet. Prelekcja odbyła się w ramach tegorocznej kampanii Biała Wstążka, odbywająca się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Spotkanie wpisuje się także w wojewódzki program "po MOC a nie przeMOC".

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji działań mających na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć. Do działań każdego roku włączają się także funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, którzy pełnią dyżury informacyjne.

Akcja rozpoczęła się 25 listopada - w Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a skończy 10 grudnia 2017 r.- w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. Celem międzynarodowej akcji przeciwko przemocy wobec kobiet jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez:

  • budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka;
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet;
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet;
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie;
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania się władz z deklaracji powstrzymywania przemocy wobec kobiet.

Dzisiaj, w ramach obchodów kampanii "Biała Wstążka' przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Grajewie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie zorganizowali spotkanie z pielęgniarkami w Szpitalu Ogólnym w Grajewie. Prelekcje dotyczyły interdyscyplinarnej pomocy osobom dotkniętym przemocą, jak również sprawcom przemocy. Przypomniano także o realizacji procedury "Niebieska Karta" na terenie powiatu grajewskiego, wskazując, jak ważna jest skuteczna współpraca w tym zakresie. Spotkanie wpisuje się także w wojewódzki program "po MOC a nie przeMOC".

Ponadto grajewscy policjanci włączyli się do akcji, udzielając każdej osobie zgłaszającej się do komendy w dniach 4 i 8 grudnia 2017 r. w godz. 9:00 – 14:00, stosownych porad i pomocy w zakresie przemocy wobec kobiet, w tym również w ramach realizacji procedury „Niebieska karta”. Warto podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii kobiety, które zaznały przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej, mają możliwość uzyskania fachowej pomocy ze strony Policji. Mogą to zrobić w każdej chwili zgłaszając się do najbliższej jednostki, bądź dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112.

 

Ważne informacje zamieszczone na temat Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet na stronach: 

- Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania: http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/16-dni-przeciwko-przemocy-wobec-kobiet 

- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/komunikaty/dniprzeciwko-przemocy-wobec-kobiet---artykuly/ 

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.grajewo.policja.gov.pl