Zajęcia z policjantem w policyjnej klasie mundurowej w Niećkowie - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zajęcia z policjantem w policyjnej klasie mundurowej w Niećkowie

Data publikacji 11.12.2017

Policjantka z grajewskiej komendy w ramach współpracy z Zespołem Szkół w Niećkowie przeprowadziła kolejne zajęcia dla uczniów policyjnej klasy mundurowej. Po części teoretycznej, uczniowie przystąpili do testu sprawności fizycznej, który jest jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. W zajęciach uczestniczył także funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, który uczył młodzież jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ubiegłą sobotę policjantka z grajewskiej komendy przeprowadziła kolejne zajęcia z Edukacji Policyjnej z uczniami policyjnej klasy mundurowej przy Zespole Szkół w Niećkowie. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega etyka zawodowa, omówiono symbole narodowe, jak również musztrę policyjną. W zajęciach uczestniczył także funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, który uczył młodzież, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Kolejna cześć zajęć odbyła się w sali gimnastycznej. Tam pod okiem opiekuna klasy z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, młodzież przystąpiła do testu sprawności fizycznej. Test ten jest jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.
Każdy z uczniów mógł pokonać sprawnościowy tor przeszkód. Uczniowie zostali także zapoznani z normami czasowymi i systemem punktowym tego testu. Trzeba przyznać, że wszyscy z wielkim zaangażowaniem pokonywali przygotowany dla nich tor.

Dzięki tym zajęciom młodzież zapoznała się z kolejnymi zasadami rekrutacji i etapami postępowania kwalifikacyjnego, które należy przejść by zostać policjantem.