"Mam wybór...wybieram rozsądek"! - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Mam wybór...wybieram rozsądek"!

Data publikacji 18.12.2017

Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Grajewie wspólnie ze strażakiem oraz przedstawicielem Sanepidu spotkali się z gimnazjalistami w Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Prelegenci poruszali problematykę uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz społeczno - prawnych skutków ich zażywania. Młodzież dowiedziała się także, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przedstawiciele grajewskiej Policji, Straży Pożarnej oraz Sanepidu spotkali się  dzisiaj z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Podczas zajęć prelegenci omawiali zasady odpowiedzialności prawnej osób nieletnich w związku z popełnianiem czynów karalnych w myśl Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także omawiali przepisy zawarte w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Przedstawiciel Sanepidu omówił, jak negatywne w skutkach może być zażywanie substancji psychoaktywnych dla zdrowia i życia. Podkreślano, że nawet jednorazowe eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi może być bardzo niebezpieczne dla młodego, rozwijającego się organizmu.

Dzisiejsze spotkanie miało na celu nie tylko podnieść świadomość prawną związaną z narkomanią, ale także poszerzyć wiedzę młodzieży na temat jakże niebezpiecznych konsekwencji zażywania tych substancji. Ukazując negatywne reakcje organizmu młodego człowieka na zażyty wcześniej środek odurzający prelegenci  chcieli ustrzec uczniów przed czyhającymi na nich zagrożeniami.

W zajęciach uczestniczył także funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, który uczył młodzież jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto u progu kolejnego sezonu grzewczego strażak zachęcał do instalacji w domach czujek czadu i dymu, jako taniego i efektywnego środka ostrzegającego przed zagrożeniami.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.grajewo.policja.gov.pl