Kandydacie do Policji - sprawdź swoją sprawność! - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kandydacie do Policji - sprawdź swoją sprawność!

Data publikacji 14.03.2018

Chcesz wstąpić do Policji? Pomożemy Ci przygotować się do testu sprawności fizycznej!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym potencjalnych kandydatów do Policji, grajewscy policjanci zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do udziału w przedsięwzięciu pod nazwą „Test sprawności fizycznej do Policji”. Test ma charakter teoretyczno - praktyczny i ma na celu zapoznanie osób zainteresowanych służbą w Policji  z poszczególnymi elementami toru sprawnościowego, jego normami czasowymi i systemem punktowym.

Test odbędzie się 17 marca br. o godzinie 14:00, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych przy ul. Wojska Polskiego 84 w Grajewie. Przedsięwzięcie nie stanowi właściwego etapu rekrutacji do Policji, a jedynie ma charakter instruktażowy.

Osoby chętne prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w ww. przedsięwzięciu w terminie do 16 marca 2018 roku do godziny 15:30:

- osobiście - w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie. ul. Wojska Polskiego 74 A w Grajewie

- telefonicznie - nr tel. 86 474 18 18 lub 86 474 18 78 w godzinach 7:30 - 15:30 (czwartek 15. 03. do godziny 17:00).

- elektronicznie -  kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl

Obowiązuje strój sportowy oraz obuwie o czystej, płaskiej i jasnej podeszwie.

Osoby chętne do udziału w ww. przedsięwzięciu powinny posiadać przy sobie dokument potwierdzający ich tożsamość. W przedsięwzięciu mogą wziąć również udział osoby niepełnoletnie - które ukończyły 16 lat, pod warunkiem zgłoszenia się z rodzicem/opiekunem prawnym.

Serdecznie zapraszamy!