Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DEBATA SPOŁECZNA - ‘’POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE- MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW’’ - W POWIECIE GRAJEWSKIM

Data publikacji 18.05.2018

Wczoraj w sali konferencyjnej Grajewskiej Izby Historycznej funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grajewie przeprowadzili debatę społeczną pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - zagrożenia dla osób starszych i samotnych. Obok szefa grajewskiej Policji, na pytania zaproszonych seniorów odpowiadał Burmistrz Miasta Grajewo, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

Wczoraj funkcjonariusze z  Komendy Powiatowej Policji w Grajewie zorganizowali debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - zagrożenia dla osób starszych. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przekazanie informacji o możliwych zagrożeniach, kreowanie postaw społecznych sprzyjających zapobieganiu oszustwom oraz zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z podjęciem decyzji finansowych.

W pierwszej części debaty Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa w powiecie grajewskim, z wyszczególnieniem miasta Grajewo. Została zaprezentowana także sylwetka dzielnicowego, jego plan priorytetowy na podległym rejonie oraz numery telefonów alarmowych. Następnie Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego omówił metody działania oszustów, takie jak np. „na wnuczka” czy „na policjanta” oraz poradził, co trzeba robić, aby nie stać się ofiarą takiego działania. W kolejnej części spotkania Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił porad i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, podczas której głos zabrali zebrani mieszkańcy. Poruszane zagadnienia dotyczyły między innymi przekraczania dozwolonej prędkości  na głównych ciągach komunikacyjnych w mieście oraz brawurowej jazdy kierowców. Mieszkańcy byli zainteresowani również zwiększeniem ilości patroli na terenie miasta. Wszystkie zgłoszone  postulaty zostały zaprotokołowane i zostaną wnikliwie przeanalizowane. Na zakończenie debaty uczestnicy otrzymali do wypełnienia ankiety związane z oceną pracy Policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami w okolicy miejsca zamieszkania.