"Egida 18" w grajewskiej komendzie Policji - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Egida 18" w grajewskiej komendzie Policji

Data publikacji 30.09.2018

20 osób planowanych, jako uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, brało udział w ćwiczeniu pod kryptonimem „EGIDA - 18” w Grajewie. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę policyjną, dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej i technik interwencji.

W niedzielę, punktualnie o godzinie 7.00, w 5 jednostkach Policji na terenie województwa podlaskiego rozpoczęły się ćwiczenia obronne „Egida 18”. To jedno z największych tego typu działań, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej. To jedno z największych tego typu działań, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej. „EGIDA-18” jest przedsięwzięciem z zakresu przygotowań obronnych w Policji, mającym na celu praktyczne sprawdzenie założeń planistycznych dotyczących rozbudowy struktury organizacyjnej w procesie powoływania osób do odbycia ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, który stanowi istotny element sytemu doskonalenia działań Policji w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa. Ćwiczenia realizowane były zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, a na terenie województwa podlaskiego uczestniczyło w nich 99 osób. To tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadają nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie była jedną z wytypowanych jednostek, w której przeprowadzono to przedsięwzięcie. W ćwiczeniu na terenie miasta wzięło udział 20 rezerwistów.

Uczestnicy ćwiczenia poznali zadania, obowiązki i uprawnienia osób posiadających przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji. Zostali także zapoznani z zakresem przydzielonych zadań służbowych, podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podstawami prawnymi oraz warunkami, zasadami i przypadkami stosowania środków przymusu bezpośredniego, zasadami prowadzenia ochrony obiektów, a także przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji. Rezerwiści obejrzeli pokaz technik i taktyk interwencji zaprezentowany przez funkcjonariuszy grajewskiej komendy.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.