„Tydzień Mediacji” z grajewskimi policjantami - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Tydzień Mediacji” z grajewskimi policjantami

Data publikacji 16.10.2018

Policjanci uczestniczą w „Tygodniu Mediacji”. W bieżącym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 18 października. W dniach 15-19 października 2018 roku, wykorzystując obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji grajewscy funkcjonariusze zorganizowali dyżury.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu porozumienia.

W związku z obchodami „Międzynarodowego Tygodnia Mediacji od poniedziałku 15 października do piątku 19 października w godzinach 9.00 – 15.00 grajewscy policjanci będą pełnić dyżury, podczas których będą zainteresowani będą mogli zasięgnąć niezbędnych informacji.

Policjanci dyżurować będą w godzinach 6:00-22:00 w ramach służb do obsługi zdarzeń kryminalnych tzw. „referenckich”.

Partnerami Ministerstwa Sprawiedliwości w organizacji obchodów Tygodnia mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacji są m.in.: Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowa Rada Komornicza, Krajowe Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.