Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania "Stop demoralizacji - Uwaga Alkohol" na terenie powiatu grajewskiego

Data publikacji 30.11.2018

Grajewscy policjanci wzięli udział w wojewódzkich działaniach „Stop demoralizacji – Uwaga Alkohol”. Mundurowi kontrolowali sklepy pod kątem dostępności alkoholu osobom niepełnoletnim oraz miejsca gromadzenia się młodzieży. Policjanci spotkali się również z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie, gdzie w ramach realizacji programu profilaktycznego „Mam wybór…wybieram rozsądek” rozmawiali z uczniami o uzależnieniach.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie uczestniczyli  w wojewódzkich działaniach „Stop demoralizacji – Uwaga Alkohol”. W ramach realizacji przedsięwzięcia funkcjonariusze między innymi kontrolowali rejony szkół, miejsca gromadzenia się młodzieży wykazującej zachowania świadczące o demoralizacji oraz kontrolowali placówki handlowe pod kątem dostępności alkoholu osobom niepełnoletnim. Jednym z elementów piątkowych działań było spotkanie profilaktyczne z  uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie. Podczas prelekcji, policjanci poruszyli tematykę uzależnień wpisującą się w ramy programu profilaktycznego pn. „Mam wybór… wybieram rozsądek”. W czasie spotkania mundurowi omówili kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,  przy czym, szczególną uwagę zwrócili na szkodliwość działania alkoholu oraz niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą używanie dopalaczy. Uczniom zostały także przedstawione podstawowe aspekty związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich w świetle obowiązujących przepisów. Mundurowi przypomnieli również o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, podkreślając jak ważne jest używanie elementów odblaskowych,  zwłaszcza w okresie jesienno – zimowych.