Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DEBATA SPOŁECZNA Z SENIORAMI - "POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE- MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW"

Data publikacji 10.12.2018

W poniedziałek w sali konferencyjnej Klubu „Senior +” w Rajgrodzie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grajewie przeprowadzili debatę społeczną pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - zagrożenia dla osób starszych i samotnych. Obok przedstawicieli grajewskiej Policji, na pytania zaproszonych seniorów odpowiadał Pan Piotr Milewski Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Rajgród oraz Pan Mariusz Wojciechowski Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta.

W poniedziałek funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie zorganizowali debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - zagrożenia dla osób starszych. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przekazanie informacji o możliwych zagrożeniach, kreowanie postaw społecznych sprzyjających zapobieganiu oszustwom oraz zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z podjęciem decyzji finansowych.

W pierwszej części debaty nadkomisarz Adam Brodowski Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie omówił metody działania oszustów, takie jak np. „na wnuczka” czy „na policjanta” oraz poradził, co trzeba robić, aby nie stać się ofiarą takiego działania. Następnie kierownik Posterunku Policji w Rajgrodzie przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa w gminie Rajgród, z wyszczególnieniem miasta Rajgród. Została zaprezentowana także sylwetka dzielnicowego, jego plan priorytetowy na podległym rejonie oraz numery telefonów alarmowych. W kolejnej części spotkania Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił porad i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, podczas której głos zabrali zebrani mieszkańcy. Poruszane zagadnienia dotyczyły między innymi przekraczania dozwolonej prędkości  na głównych ciągach komunikacyjnych w mieście oraz brawurowej jazdy kierowców. Mieszkańcy byli zainteresowani instalacja fotoradaru oraz przejścia dla pieszych w newralgicznych miejscach głównej drogi w mieście. Zwrócono również uwagę na niewłaściwe parkowanie i organizację ruchu na wskazanych ulicach Rajgrodu, co zostało ujęte przez dzielnicowego Miasta i Gminy Rajgród w aktualnym planie priorytetowym. Wszystkie zgłoszone  postulaty zostały zaprotokołowane i zostaną wnikliwie przeanalizowane. Na zakończenie debaty uczestnicy otrzymali do wypełnienia ankiety związane z oceną pracy Policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami w okolicy miejsca zamieszkania.