GRAJEWSCY POLICJANCI PODSUMOWALI MINIONY ROK - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

GRAJEWSCY POLICJANCI PODSUMOWALI MINIONY ROK

Data publikacji 18.01.2019

Wczoraj na sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Grajewie odbyła się odprawa, podczas której podsumowano wyniki pracy osiągnięte przez grajewskich policjantów w 2018 roku.

Wczoraj, w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie, odbyła się roczna odprawa służbowa. W spotkaniu,  poza policjantami i pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, uczestniczyli również Prokurator Rejonowy w Grajewie Pan Bogusław Dereszewski, Prezes Sądu Rejonowego w Grajewie - Pani Agnieszka Skrodzka,  Wicestarosta Grajewski Tomasz Cebeliński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród – Jacek Konieczny, a także Burmistrzowie i Wójtowie z powiatu grajewskiego. Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Grajewie podinspektor Marek Palecki, który omówił stan bezpieczeństwa w powiecie oraz efekty pracy funkcjonariuszy w roku 2018. Jak wynika z przedstawionych danych o 16 zmalała liczba przestępstw, lecz zwiększył się wskaźnik ich wykrywalności do poziomu blisko 71,5 %. Ważną informacją przekazaną na odprawie były zmiany osobowe dzielnicowych, jak również zwiększenie etatowe o jednego funkcjonariusza. Wiąże się to nieodłącznie ze zmianą rejonów oraz zmniejszeniem liczby mieszkańców przypadających na jednego dzielnicowego. Pan Komendant zaznaczył również, że od lat nie było tak dużego zaufania społeczeństwa do Policji jak obecnie. Podziękował samorządom za wsparcie i współpracę. Następnie głos zabrał Wicestarosta grajewski Tomasz Cebeliński, który zwrócił uwagę na specyfikę służby policjantów. Podziękował grajewskim policjantom za ich efektywną służbę oraz podkreślił istotę współpracy funkcjonariuszy ze społeczeństwem.