Zostań Policjantem! - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań Policjantem!

Data publikacji 21.02.2019

Jeśli chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, robić coś pożytecznego, mieć stabilną pracę – wstąp w nasze szeregi!

Policjant to trudny zawód, ale także wyjątkowe powołanie i szlachetna przygoda naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Jeśli chcesz w życiu robić coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stabilną pracę - ZOSTAŃ POLICJANTEM w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie!

Zastanawiasz się…Tymczasem.....Nabór trwa!

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

UWAGA:

Uprzejmie informujemy, iż Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć do służby
w Policji na 2019 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów
w ramach procedury otwartej konkursowej: 

7 marca

21 maja

16 lipca

12 września

7 listopada

 30 grudnia

Podjąłeś/jęłaś już decyzję…

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel: 86 474 18 18

Informacji na temat zasad prowadzonego naboru do służby w Policji udzielają specjaliści Zespołu Prezydialnego Wydziału Kadr i Szkolenia w Grajewie w dniach:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00– 14:00

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki http://podlaska.policja.gov.pl/pod/rekrutacja/informator-dla-kandydat/29250,Informator-dla-kandydatow-do-sluzby-w-Policji.html w celu zapoznania się z wymogami naboru do służby.

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2019 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów
i limitów przyjęć do służby w Policji.