„Stop uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży” - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Stop uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży”

Data publikacji 31.10.2019

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Grajewie zorganizowali sympozjum „Stop uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży”. Poświęcone ono było edukacji w zakresie przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy przez dzieci i młodzież. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór…wybieram rozsądek”.

Przeciwdziałanie zjawisku zażywania substancji psychoaktywnych, w tym tzw. "dopalaczy" przez młodych ludzi jest jednym z priorytetowych zadań Policji. W związku z tym policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie współpracując ze Starostwem Powiatowym w Grajewie zorganizowali sympozjum pod nazwą „Stop uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży”.

Sympozjum odbyło się w ramach programu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku „Mam wybór…wybieram rozsądek”. Uczestników  spotkania przywitał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie podinspektor Adam Brodowski, który przedstawił dane związane ze zjawiskiem dopalaczy na terenie powiatu grajewskiego. Przybliżył on również zakres podejmowanych działań w obszarze przeciwdziałania tym zagrożeniom. Szkolenie było skierowane głównie do kadry pedagogicznej ze szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu grajewskiego oraz przedstawicieli placówek oświatowym zajmujących się profilaktyką społeczną.

Następnie prelegentka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – komisarz Joanna Rzepniewska przedstawiła założenia autorskiego programu edukacyjno – interwencyjnego „Mam wybór…wybieram rozsądek”. Policjantka omówiła zasady współpracy szkół i innych placówek oświatowych z Policją oraz przypomniała na czym polega odpowiedzialność prawna nieletnich. Następnie terapeutka Pani Elżbieta Powichrowska z Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „ETAP” w Białymstoku omówiła zagadnienia związane z zagrożeniami psychofizycznymi zażywania środków odurzających, terapią uzależnień od środków odurzających, odpowiedzialnością prawną oraz detoksykacją organizmu na podstawie studium przypadku. To już kolejne przedsięwzięcie w zakresie promowania mody na życie bez używek.

  • Grupa osób słuchających prelekcji. Na mównicach kobieta i mężczyzna - prelegenci.
  • Grupa osób słuchających prelekcji. Na mównicach kobieta i mężczyzna - prelegenci.
  • Grupa osób słuchających prelekcji. Na mównicy policjantka wygłaszająca prelekcję o odpowiedzialności prawnej nieletnich.