Sprawdź działania priorytetowe swojego dzielnicowego - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawdź działania priorytetowe swojego dzielnicowego

Data publikacji 21.11.2019

Jakimi sprawami chcą w szczególny sposób zająć się w najbliższych miesiącach grajewscy dzielnicowi? Można to sprawdzić w sporządzonych przez nich planach priorytetowych poszczególnych rejonów służbowych.

Dzielnicowi są często określani mianem „policjantów pierwszego kontaktu”. To im w pierwszej kolejności mieszkańcy zgłaszają różne problemy. Aby ich praca na rzecz poprawy bezpieczeństwa była jeszcze skuteczniejsza, sporządzają oni plany priorytetowe, w których określają najważniejsze kierunki swoich działań.

Młodszy aspirant Szymon Gordon  (rejon służbowy numer 2) zamierza w najbliższym półroczu skupić się na wykroczeniach związanych z zaśmiecaniem, niszczeniem mienia, spożywaniem alkoholu i zakłócaniem porządku w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie.

Aspirant Piotr Danowski (rejon numer 3) chce ograniczyć, a nawet wyeliminować przypadki łamania przepisów dotyczących parkowania pojazdów w rejonie ulicy Falewicza w Grajewie. Kierowcy nie stosują się do obowiązujących tam zakazów, a dodatkowo parkują auta w sposób zagrażający bezpieczeństwu pieszych.

Starszy sierżant Jarosław Sztejno (rejon numer 9) zakłada ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu, niszczenia mienia, aktów wandalizmu oraz zaśmiecania w rejonie boiska „Orlik” oraz pustostanu „Dworek” przy ulicy Listopadowej w Grajewie.

Plany priorytetowe pozostałych dzielnicowych można sprawdzić na stronie internetowej: http://grajewo.policja.gov.pl/po7/komenda/dzielnicowi/54574,Dzielnicowi.html klikając w odpowiednią zakładkę.