"poMOC, a nie przeMOC" - spotkanie z pielęgniarkami - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"poMOC, a nie przeMOC" - spotkanie z pielęgniarkami

Data publikacji 10.12.2019

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grajewie przeprowadzili szkolenie dla pielęgniarek w ramach realizacji programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”. Celem działania jest zapobieganie przemocy stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych poprzez podniesienie świadomości służb medycznych w zakresie występowania tego problemu

Przedstawiciele grajewskiej Policji, przeprowadzili kolejne szkolenie, którego adresatami były pielęgniarki ze Szpitala Ogólnego w Grajewie. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji podlaskiego programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”, którego głównym założeniem jest przeciwdziałanie przemocy domowej stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Właśnie takie osoby mogą być zagrożone przemocą ze strony osób wspólnie zamieszkujących. Wysoka świadomość specjalistów pracujących w środowiskach osób starszych co do występowania problemu, może skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku. Przypomniano także założenia policyjnego programu "Nie bądź obojętny" skierowanego do osób, które mogą być narażone na wychłodzenie organizmu, zwłaszcza w okresie zimowym.

Spotkania z udziałem grajewskich funkcjonariuszy, poświęcone przemocy domowej będą kontynuowane.

Działania informacyjno – edukacyjne wynikające z realizowanego programu, skierowane są nie tylko do profesjonalistów, ale i do całego społeczeństwa.

Policjanci apelują o to, aby posiadając wiedzę o przypadkach przemocy wobec osób starszych, reagować powiadamiając odpowiednie instytucje.