Grajewscy policjanci podsumowali miniony rok - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Grajewscy policjanci podsumowali miniony rok

Data publikacji 20.01.2020

Grajewscy policjanci podsumowali miniony rok pracy i określili cele do realizacji w 2020 roku. W odprawie służbowej udział uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Grajewie, naczelnicy wydziałów oraz zaproszeni goście.

W Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie odbyła się narada służbowa, podsumowująca roczną pracę grajewskich policjantów. Gospodarzem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Grajewie podinspektor Adam Brodowski, który z dniem 16 stycznia 2020 roku został powołany na to stanowisko, kadra kierownicza grajewskiej jednostki, przedstawiciele lokalnych samorządów, służb mundurowych, instytucji i podmiotów współpracujących.

Szef grajewskich policjantów przywitał wszystkich przybyłych gości, następnie omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu grajewskiego i efekty pracy funkcjonariuszy osiągnięte w 2019 roku. Przedstawił także priorytety i zadania jakie stoją przed jednostką w 2020 roku. 

W 2019 roku na terenie powiatu grajewskiego ogólna liczba przestępstw stwierdzonych kształtowała się na poziomie 563, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności z poziomu 80,4% do 80,7%. Wzrosła również wykrywalność w kategorii 7 przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, kształtując się w 2019 roku na poziomie 56%. Wykrywalność w kategorii przestępstwa rozbójnicze wyniosła natomiast 100%. Odnotowano 6 tego rodzaju przestępstw. Znacząco spadła z kolei liczba odnotowanych przestępstw w kategorii uszczerbek na zdrowiu. W 2019 roku było to 13 przestępstwa stwierdzone, natomiast w 2018 – 17. Ponadto, policjanci zabezpieczyli ponad 4 kilogramy środków odurzających.

Na terenie powiatu grajewskiego mundurowi podjęli ogółem 3957 interwencji. W ubiegłym roku policjanci odnotowali 441 kolizji drogowych i 21 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 22 zostało rannych. W 2018 roku było odpowiednio 428 kolizji, a w 30 wypadkach zginęło 6 osób i 32 zostało rannych.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 61 nietrzeźwych kierujących. Jako najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych wskazane zostały niezmiennie: prędkość niedostosowana do warunków drogowych, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy też niezachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego.

Podczas swojego wystąpienia Komendant Brodowski zaznaczył rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako skutecznego narzędzia współpracy Policji ze społeczeństwem. Wskazał, że w 2019 roku mieszkańcy nanieśli na mapę 920 zgłoszeń, natomiast w wyniku sprawdzenia wskazanych miejsc, aż 68% z nich zostało potwierdzonych. Najczęściej mieszkańcy wskazywali miejsca, gdzie spożywany jest alkohol, gdzie dochodzi do przekraczania prędkości czy też, gdzie samochody parkowane są w niewłaściwy sposób. Komendant podkreślił, że badania opinii społecznej prowadzone przez CBOS wskazują, iż 75% respondentów dobrze ocenia pracę Policji, a 98% Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. 89% obywateli uważa z kolei, że Polska jest bezpieczna. W podsumowaniu dodał, że funkcjonariusze z Grajewa nadal będą z całym poświęceniem i zaangażowaniem dbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu grajewskiego. Po za kończeniu prezentacji, głos zabrali Starosta Grajewski Pan Waldemar Remfeld, Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo Pan Maciej Bednarko, Burmistrz Miasta Rajgród Ireneusz Gliniecki oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Pan Andrzej Jabłoński, którzy podziękowali za dotychczasową pracę policjantów i życzyli wielu sukcesów w 2020 roku.

  • Policjanci, naczelnik wydziału prewencji składa meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Grajewie
  • Policjanci i pracownicy grajewskiej komedny, komendant omawia prezentację
  • Policjanci i pracownicy grajewskiej komendy, komendant omawiający prezentację
  • Policjanci i pracownicy grajewskiej komendy oraz komendant i starosta powiatu grajewskiego przemawiający do zebranych gości
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie przemawiający do zebranych gości
  • Mężczyzna, burmistrz Rajgrodu  przemawia przed policjantami i zaproszonymi gośćmi