Debata społeczna w Radziłowie - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Radziłowie

Data publikacji 21.02.2020

O bieżących zagrożeniach, działaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programie „Dzielnicowy bliżej nas” i związanej z nim aplikacji „Moja Komenda”, a także o stanie bezpieczeństwa i podejmowanych działaniach rozmawiali grajewscy policjanci z mieszkańcami gminy Radziłów.

W środę, 20 lutego br. w ramach Sesji Rady Gminy w Radziłowie odbyła się debata społeczna pod hasłem „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnych samorządów i instytucji, współpracujących z grajewską Policją. Debata była okazją do rozmowy o występujących zagrożeniach i nurtujących problemach.

Komendant Powiatowy Policji w Grajewie, podinspektor Adam Brodowski zapoznał zebranych z ogólną analizą stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu grajewskiego. Następnie policjantka zajmująca się profilaktyką, omówiła najważniejsze programy i działania profilaktyczne, przybliżając  praktyczne aspekty funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”. W dalszej kolejności Kierownik Posterunku Policji w Szczuczynie – aspirant sztabowy Andrzej Bargłowski omówił analizę stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Radziłów. Funkcjonariusz wskazał, jakie zagrożenia mieszkańcy gminy Radziłów najczęściej zaznaczają na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przypomniał też o działaniach podejmowanych przez dzielnicowego gminy Radziłów w ramach planu priorytetowego "Bezpieczny Park Radziłów 2020", celem wyeliminowania zagrożeń wskazanych tam, głównie przez mieszkańców.

Podczas spotkania uczestnicy mogli wziąć udział w dyskusji na temat różnych aspektów bezpieczeństwa oraz zgłaszać własne wnioski i uwagi dot. bezpieczeństwa w miejscu ich zamieszkania.  Wójt Gminy Radziłów zwrócił uwagę na kwestię zachowania szczególnej ostrożności podczas trzymania zwierząt oraz przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas wykonywania prac gospodarskich. Rozważano także potrzebę skierowania dodatkowych patroli policyjnych w rejon Radziłowa, zwłaszcza w okresie letnim.

Policjanci podczas spotkania zachęcali do bieżącej współpracy i informowania w każdej możliwej formie o łamaniu prawa i stwarzaniu zagrożenia, a także dzielenia się informacjami o metodach zapobiegania poszczególnym przestępstwom. Wszystkie wnioski i uwagi mieszkańców będą uwzględniane w toku codziennej służby policjantów.