Warto wiedzieć przed wyborami - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Warto wiedzieć przed wyborami

Data publikacji 24.06.2020

Przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi grajewscy policjanci przypominają podstawowe przepisy prawa wyborczego. Usuwanie, niszczenie lub zamalowywanie plakatów wyborczych jest karalne. Wysokie sankcje grożą także za naruszenie ciszy wyborczej czy też umieszczanie plakatów lub banerów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Zgodnie z obowiązującym prawem, w czasie trwania kampanii wyborczej wszelkie materiały wyborcze zawierające oznaczenia komitetu wyborczego, od którego pochodzą, podlegają prawnej ochronie. Ochrona prawna materiałów wyborczych to zakaz ich niszczenia, usuwania, zamalowywania itp. pod groźba kary. Niszczenie materiałów wyborczych jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny. Jeżeli komitet wyborczy oszacuje swoje straty na kwotę przekraczającą określoną przepisami wartość, to zgodnie z kodeksem karnym, grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Wszystkie komitety wyborcze muszą również przestrzegać wielu obowiązków określonych w kodeksie wyborczym:

  • nie wolno umieszczać plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.
  • plakaty i hasła wyborcze należy rozwieszać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. Sposób ich umieszczenia nie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
  • wszystkie plakaty oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów (art.110 §1-7, kodeksu wyborczego).

Przypominamy, że kampania wyborcza ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania. W czasie ciszy wyborczej zabroniona jest wszelka agitacja wyborcza. W tym czasie nie można umieszczać nowych plakatów, czy bilbordów. Nie wolno również jeździć pojazdami oklejonymi plakatami wyborczymi. Cisza wyborcza obowiązuję także w internecie. Opublikowane wcześniej materiały mogą pozostać, nie wolno ich jednak modyfikować. Dotyczy to także aktywności na portalach społecznościowych.

Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna w wysokości do 5 tys złotych. W przypadku podania do publicznej wiadomości wyników sondaży przedwyborczych lub sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania, grzywna sięga od 500 tys. do 1 mln złotych.