Spotkania policjantów z młodzieżą zza ekranu monitora - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Spotkania policjantów z młodzieżą zza ekranu monitora

Data publikacji 19.03.2021

Profilaktycy z grajewskiej komendy Policji po raz kolejny spotkali się online z młodzieżą. Rozmowy dotyczyły odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Profilaktycy z grajewskiej komendy spotkali się on-line z uczniami ze szkół z terenu powiatu. Prelegenci przybliżyli uczniom wiedzę na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne. Uczniowie dowiedzieli się między innymi kim jest nieletni i za jakie czyny może odpowiadać przed sądem, a także czym jest demoralizacja i jakie są jej przejawy.

Pamiętajmy, że popełnione przez nieletnich czyny karalne nie pozostają bezkarne.

Zgodnie z przepisami Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich każda osoba pomiędzy 13 a 17 rokiem życia ponosi odpowiedzialność prawną za popełnione czyny karalne.

Za zachowania które kwalifikujemy jako objawy demoralizacji nieletni odpowiadają do 18 roku życia. Przykładowymi przejawami demoralizacji jest: używanie wulgarnego słownictwa, wagarowanie, wandalizm, ucieczki z domu, przedwczesne podejmowanie życia seksualnego, zachowania agresywne lub stosowanie przemocy, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, a także częste opuszczanie zajęć szkolnych.