O POLICJI - O Policji - KPP Grajewo

O POLICJI

Data publikacji 04.03.2010

"Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej,

 świadom podejmowanych obowiązków policjanta,

ślubuję: służyć wiernie Narodowi,

chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polski

porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa

 i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

 Wykonując powierzone mi zadania,

 ślubuję pilnie przestrzegać prawa,

 

 

 

 

 

Dochować wierności konstytucyjnym organom

 Rzeczpospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny

 służbowej oraz wykonywać rozkazy służbowe

Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej,

a także honoru, godności i dobrego imienia służby

oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej." 

 

 

 

 

Policja to umudurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do podstawowych zadań Policji należą min.:

  • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszające te dobra,
  • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganiu popełniania przestępstw i wykroczeń,
  • wykrywanie przestępstw i wykroczeń ściganie ich sprawców,
  • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
  • współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi.

Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym (logistyka). W skład wchodzi policja sądowa.