Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

INFORMATOR - Przemoc w rodzinie

Data publikacji 04.07.2018

INFORMATOR PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE POWIATU GRAJEWSKIEGO W ROKU 2018

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM
- PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które udzielają bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi instytucji realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie,, a w szczególności realizujących programy korekcyjno - edukacyjne w powiecie grajewskim znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania

  • 560.81 KB
  • 1.75 MB
Powrót na górę strony