Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O odpowiedzialności prawnej nieletnich on line

Data publikacji 29.03.2021

Profilaktyk z grajewskiej komendy Policji po raz kolejny spotkał się online z młodzieżą. Rozmowy dotyczyły odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Profilaktyk z grajewskiej komendy spotkał się on-line z uczniami ze szkół z terenu powiatu. Prelegentka przybliżyła uczniom wiedzę na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne. Uczniowie dowiedzieli się między innymi kim jest nieletni i za jakie czyny może odpowiadać przed sądem, a także czym jest demoralizacja i jakie są jej przejawy.

Pamiętajmy, że popełnione przez nieletnich czyny karalne nie pozostają bezkarne.

Zgodnie z przepisami Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich każda osoba pomiędzy 13 a 17 rokiem życia ponosi odpowiedzialność prawną za popełnione czyny karalne.

Za zachowania które kwalifikujemy jako objawy demoralizacji nieletni odpowiadają do 18 roku życia. Przykładowymi przejawami demoralizacji jest: używanie wulgarnego słownictwa, wagarowanie, wandalizm, ucieczki z domu, przedwczesne podejmowanie życia seksualnego, zachowania agresywne lub stosowanie przemocy, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, a także częste opuszczanie zajęć szkolnych.

Powrót na górę strony