Zakres działania

Zakres działania

Komendant Powiatowy Policji w Grajewie zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Grajewie podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.

Komendant Powiatowy Policji w Grajewie jest przełożonym wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grajewie oraz Posterunku Policji w Szczuczynie i Posterunku Policji w Rajgrodzie.

Komendant kieruje Komendą przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników.

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie między innymi:

  • realizuje zadania, określone w ustawach i przepisach wykonawczych, dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta i powiatu łomżyńskiego;
  • inspiruje i koordynuje programy prewencyjne oraz kampanie społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • współpracuje z jednostkami Policji z terenu innych miast i powiatów.

W Komendzie Powiatowej  Policji w Grajewie prowadzona jest strona KPP Grajewo,
a także strona Biuletynu Informacji Publicznej KPP w Grajewie.

Dodatkowe informacje:

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Grajewie znajduje się na ulicy Wojska Polskiego 74 a w Grajewie.

W Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Film powiatowy_2.mp4

Pobierz plik powiatowy_2.mp4 (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Powrót na górę strony