Kierownictwo

Data publikacji 12.12.2022

insp. Adam Brodowski

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GRAJEWIE

Służbę w Policji pełni od 2004 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Olecko
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Olecko
 • p.o. Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Olecko
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP Olecko
 • p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie
 • p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie
 • od 16.01.2020 - Komendant Powiatowy Policji w Grajewie

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowy Medal „Zasłużony dla Pożarnictwa"
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”
 

MŁ. insp. dr wojciech bajeński

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GRAJEWIE

Służbę w Policji pełni od 1997 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w dziedzinie nauki o bezpieczeństwie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji I w Białymstoku,
 • Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji I w Białymstoku,
 • Kierownik Sekcji Doboru i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
 • p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie,
 • od 17.04.2023 – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • brązowy medal za zasługi dla obronności kraju,
 • brązowy medal za długoletnią służbę,
 • brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa,
 • brązowa odznaka za zasługi w pracy penitencjarnej,
 • srebrna odznaka "zasłużony policjant”.
 
Powrót na górę strony