Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Data publikacji 04.02.2009


Wydział Kryminalny

Komendy Powiatowej Policji w Grajewie

ul. Wojska Polskiego 74A

19-200 Grajewo

tel. 47 7184206

 

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

PODINSP. Joanna Kiluk


Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

podinsp. GRAŻYNA NITKOWSKA
Do zadań Wydziału Kryminalnego należy m.in.:

•  Prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o najgroźniejsze przestępstwa (m.in. zabójstwa, rozboje z użyciem broni palnej, zgwałcenia, kradzieże samochodów i inne) dokonywane indywidualnie bądź w zorganizowanych grupach przestępczych.
•  Koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych służby kryminalnej w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw.
•  Prowadzenie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej.
• Ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania przestępstwom wywołującym szeroki oddźwięk w społeczeństwie.
•  Koordynowanie pracy operacyjnej z Osobowymi Źródłami Informacji oraz ich werbowanie.
• Nadzorowanie i organizowanie działań podejmowanych przez podległe służby w zakresie poszukiwań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz zaginionych.
•  Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach.
• Koordynowanie i współpraca z organami i instytucjami poza policyjnymi, w których zakresie działania jest ochrona stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
•  Inspirowanie przekształceń organizacyjnych służby kryminalnej zwiększającej efektywność jej działania.

Powrót na górę strony