Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Data publikacji 04.02.2009

Wydział Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Grajewie

ul. Wojska Polskiego 74A

19-200 Grajewo

tel. 47 7184238


 

Naczelnik Wydziału Prewencji

podkom. ewa jabłońska

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

ASP. szt. andrzej bargłowski
 

 


Do zadań Wydziału Prewencji należy między innymi:

• analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
• organizowanie i kontrolowanie służb prewencji,
• nadzorowanie działań dzielnicowych w rewirach,
• współpraca z samorządem, administracją rządową oraz organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania przestepczości nieletnich i patologiom społecznym,
• nadzór nad sprawami w postepowaniach o wykroczenia,
• działania związane z zabezpieczeniem zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych i ważnych osobistości.

Powrót na górę strony