Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Data publikacji 04.02.2009


Wydział Ruchu Drogowego

Komendy Powiatowej Policji w Grajewie

ul. Wojska Polskiego 74A

19-200 Grajewo

tel. 47 7184276

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

nadkom. MARIUSZ NITKOWSKIDo zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy m.in.:

1. Analizowanie stanu bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na drogach publicznych powiatu, badanie przyczyn i okoliczności powstawania zdarzeń drogowych,
2. Współdziałanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym z innymi organizacjami i instytucjami takimi jak:
- Zarządy Dróg Miejskich, Powiatowych i Wojewódzkich,
- Starostwo Powiatowe,
- Urząd Miejski,
- Urząd Gminy,
- Inspekcja Transportu Drogowego
- Służby ratownicze.

3. Planowanie i organizowanie działań kontrolno-represyjnych zmierzajacych do poprawy bezpieczenstwa użytkowników dróg.
4. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Policji w sprawach ujawniania i zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej, a w szczególności przestępczości samochodowej.
5. Organizowanie i realizowanie pilotaży transportów ponadnormatywnych oraz prowadzenie pilotaży pojazdów objętych szczególną ochroną.
6. Inicjowanie działań upowszechniających znajomość przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego zwłaszcza wśrod dzieci i młodzieży poprzez organizowanie spotkań, pogadanek, konkursów, przygotowań do egzaminów na kartę rowerową lub motorowerową, a także współpracę ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).
7. Prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym oraz uczestniczenie w charakterze oskarżycieli publicznych przed Sądami I i II instancji.
8. Prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji drogowych oraz ewidencji kierujacych pojazdami, popełniających przestępstwa lub wykroczenia drogowe podlegajace rejestracji.
9. Zabezpieczenie imprez na drogach, które wykorzystywane są w sposób szczególny - rajdy samochodowe, wyścigi kolarskie, biegi uliczne, przemarsze itp.

Powrót na górę strony